طبق ساعت و تاریخ انتخابی خودتون؛ نوبت برای شما ثبت میشه و یه پیامک هم حاوی کد رهگیری نوبت براتون میاد؛ و لازمه فقط در اون بازه زمانی مراجعه کنید تا پزشک و مرکز هم بتونن در زمان مناسب به شما خدمت ارائه کنن