با فراخوان همکاری و یا پس از درخواست ایشان و بررسی سوابق و مدارک و دریافت تاییدیه های لازم از مراجع ذیصلاح؛ کاربری ایشان در ژین فعال میشه. البته همواره ژین، سازمان های مربوطه و خوده کاربران ژین با بررسی و نظرات خودشون می تونن کیفیت و نحوه ی کار ایشان رو مداوم بررسی و امتیازدهی کنن.