مطالب و محتواهای گوناگون ژین همواره توسط متخصصین هر حوزه تولید و ویرایش می شن. سعی شده تا مطالب با اهمیت و به روز در اختیار کاربران قرار بگیره. کلیه این اشخاص دارای مجوزهای معتبر و حسن شهرت بوده و همگی در راستای سلامت کاربران فعالیت می کنن